Pierwsza dermokosmetyczna kuracja wypełniająca do użytku domowego

Zmarszczki • Kości policzkowe • Usta

Skuteczność wchłaniania potwierdzona badaniami klinicznymi Badanie ex-vivo: TV.01.C_2012 / 1600 - 1605, lipiec 2012

Badanie in-vivo przeprowadzono w celu oceny skuteczności kuracji preparatem Fillerina w zakresie wypełniania zagłębień skórnych (zmarszczek), modelowania
kości policzkowych oraz nadawania objętości ustom.

TKANKA: NASKÓREK + SKÓRA WŁAŚCIWA

czas obserwacji kwas hialuronowy
1K Da
hydrolizowany hialuronian sodu
5K Da
zhydrolizowany kwas hialuronowy
50K Da
hialuronian sodu
200K Da
hialuronian sodu
2.000K Da
kopolimer
hialuronianu sodu
15min 12,32% 16,91% 10,35% 5,47% 2,53% 5,51%
30 min 26,39% 28,60% 27,89% 20,61% 10,59% 8,08%
2 h 49,07% 77,77% 67,26% 36,97% 18,87% 10,58%
4 h 73,81% 97,20% 88,67% 46,23% 25,54% 15,61%
8 h 91,20% 101,22% 102,75% 54,36% 32,65% 20,70%
24 h 96,98% 105,35% 104,03% 55,65% 39,93% 27,36%

WNIOSKI

W badaniu ex-vivo udowodniono zdolność do przenikania przez skórę, obecnych w preparacie Fillerina, cząsteczek kwasu hialuronowego o różnych masach cząsteczkowych.
Penetracja rozpoczyna się natychmiast po nałożeniu produktu na skórę i trwa przez kolejne 24 godziny.
Wszystkie badane cząsteczki kwasu hialuronowego przenikają przez powierzchniową warstwę naskórka i docierają do głębszych partii skóry właściwej, gdzie dzięki swoim
właściwościom fizyko-chemicznym zapewniają głęboko wypełniające działanie. Molekuły o niższej masie cząsteczkowej, obecne w preparacie Fillerina, przenikają do głębokich
warstw naskórka i skóry właściwej. Różnica względem wartości teoretycznej 100% odzwierciedla sumę błędów eksperymentalnych zarejestrowanych podczas procedur
stosowanych w badaniu; różnicę tę uznano za akceptowalną i na tyle niewielką, że nie ma wpływu na wyniki badania.

Badania skuteczności preparatu Fillerina

ZMNIEJSZENIE GŁĘBOKOŚCI ZMARSZCZEK

Badanie in-vivo
FU.04.C.SL_2012 / 1842
Listopad 2012
Głębokość zmarszczki to
wyrażona w mikromilimetrach
liniowa miara powierzchni skóry
w najgłębszym punkcie.
Wypełniające działanie preparatu
Fillerina sprawia, że głębokość
zmarszczki zmniejsza się średnio
o 21,8%, a maksymalnie o 54,8%.

WYPEŁNIENIE OBJĘTOŚCI ZMARSZCZEK

Badanie in-vivo
FU.04.C.SL_2012 / 1842
Listopad 2012
Objętość zmarszczki to mierzona
w mm3 pusta przestrzeń w zagłębieniu
pozostawionym przez zmarszczkę
lub bruzdę.
Działanie preparatu Fillerina pozwala
zmniejszyć objętość zmarszczki średnio
o 26,3%, a maksymalnie do 48,1%
poprzez wypełnienie pustej przestrzeni.

PATENTY

Badania

Badania skuteczności preparatu Fillerina